Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Sang nhượng quán, cửa hàng

- Có 63 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Sang nhượng quán, cửa hàng

. Bạn đang xem trang 1 của

Sang nhượng quán, cửa hàng

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 100 m2
80 Triệu/tháng
4 tháng trước
80 Triệu/tháng
4 tháng trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 100 m2
Thỏa thuận
4 tháng trước
Thỏa thuận
4 tháng trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 1020 m2
Thỏa thuận
5 tháng trước
Thỏa thuận
5 tháng trước
23 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 80 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 124 m2
8 Triệu/tháng
1 năm trước
8 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: KXD
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
11 Triệu/tháng
1 năm trước
11 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 160 m2
37 Triệu/tháng
1 năm trước
37 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 230 m2
320 Triệu
1 năm trước
320 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 500 m2
14 Triệu/tháng
1 năm trước
14 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 400 m2
42 Triệu/tháng
1 năm trước
42 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 300 m2
5 Triệu/tháng
1 năm trước
5 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 120 m2
200 Triệu
1 năm trước
200 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 32 m2
5 Triệu
1 năm trước
5 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 300 m2
12 Triệu/tháng
1 năm trước
12 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 300 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 436 m2
33 Triệu/tháng
1 năm trước
33 Triệu/tháng
1 năm trước
10 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 100 m2
200 Triệu
1 năm trước
200 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
10 Triệu/tháng
1 năm trước
10 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
8 Triệu/tháng
1 năm trước
8 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 400 m2
250 Triệu
1 năm trước
250 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
330 Triệu
1 năm trước
330 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 200 m2
8 Triệu/tháng
1 năm trước
8 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 400 m2
8 Triệu/tháng
1 năm trước
8 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 500 m2
350 Triệu
1 năm trước
350 Triệu
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: 2000 m2
200 Triệu/tháng
1 năm trước
200 Triệu/tháng
1 năm trước
Sang nhượng quán, cửa hàng Diện tích: KXD
8 Triệu/tháng
1 năm trước
8 Triệu/tháng
1 năm trước
Mới nhất