Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê văn phòng

- Có 63 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê văn phòng

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê văn phòng

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 140 m2
58 Triệu/tháng
1 năm trước
58 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 14 m2
23 Triệu/tháng
1 năm trước
23 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 60 m2
4 Triệu/tháng
1 năm trước
4 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 184 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 60 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 60 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 60 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
17 USD/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 20 m2
2,6 Triệu/tháng
1 năm trước
2,6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 400 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 35 m2
6 Triệu/tháng
1 năm trước
6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 100 m2
9 USD/m2/tháng
1 năm trước
9 USD/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 120 m2
16 Triệu/tháng
1 năm trước
16 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 120 m2
23 Triệu/tháng
1 năm trước
23 Triệu/tháng
1 năm trước
6 Triệu/tháng
1 năm trước
144 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 200 m2
20 Triệu/tháng
1 năm trước
20 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 200 m2
44 Triệu/tháng
1 năm trước
44 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 100 m2
16 Triệu/tháng
1 năm trước
16 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 206 m2
28 Triệu/tháng
1 năm trước
28 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 100 m2
16 Triệu/tháng
1 năm trước
16 Triệu/tháng
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 20 m2
5 Triệu/tháng
1 năm trước
5 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 10 m2
6 Triệu/tháng
1 năm trước
6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 43 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
3 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: KXD
500 Nghìn/tháng
1 năm trước
500 Nghìn/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: KXD
3,5 Triệu/tháng
1 năm trước
3,5 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê văn phòng Diện tích: 15 m2
3 Triệu/tháng
1 năm trước
3 Triệu/tháng
1 năm trước
Mới nhất