Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê phòng trọ, nhà trọ

- Có 65 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê phòng trọ, nhà trọ

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê phòng trọ, nhà trọ

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 23 m2
2.8 Triệu/tháng
3 tháng trước
2.8 Triệu/tháng
3 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2.4 Triệu/tháng
4 tháng trước
2.4 Triệu/tháng
4 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 25 m2
Thỏa thuận
6 tháng trước
Thỏa thuận
6 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2.5 Triệu/tháng
6 tháng trước
2.5 Triệu/tháng
6 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
3 Triệu
9 tháng trước
3 Triệu
9 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2.2 Triệu/tháng
10 tháng trước
2.2 Triệu/tháng
10 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
Thỏa thuận
10 tháng trước
Thỏa thuận
10 tháng trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
3.8 Triệu/tháng
1 năm trước
3.8 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: KXD
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2.4 Triệu/tháng
1 năm trước
2.4 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2,3 Triệu/tháng
1 năm trước
2,3 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 30 m2
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 30 m2
1,6 Triệu
1 năm trước
1,6 Triệu
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 22 m2
1,2 Triệu/tháng
1 năm trước
1,2 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 32 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 32 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 60 m2
4,35 Triệu/tháng
1 năm trước
4,35 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 25 m2
4.25 Triệu/tháng
1 năm trước
4.25 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 25 m2
1 Triệu/tháng
1 năm trước
1 Triệu/tháng
1 năm trước
1,2 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 22 m2
1,4-1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
1,4-1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 25 m2
1 Triệu/tháng
1 năm trước
1 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 21 m2
2 Triệu/tháng
1 năm trước
2 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 32 m2
2 Triệu/tháng
1 năm trước
2 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 32 m2
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
1,3 Triệu/tháng
1 năm trước
1,3 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 36 m2
1,9 Triệu/tháng
1 năm trước
1,9 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
2600000 Triệu/tháng
1 năm trước
2600000 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 20 m2
1,2 Triệu/tháng
1 năm trước
1,2 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê phòng trọ, nhà trọ Diện tích: 25 m2
2 Triệu/tháng
1 năm trước
2 Triệu/tháng
1 năm trước
Mới nhất