Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê nhà hàng, khách sạn

- Có 15 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê nhà hàng, khách sạn

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê nhà hàng, khách sạn

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 90 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 215 m2
50 Triệu/tháng
1 năm trước
50 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 70 m2
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
1,6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 300 m2
600 Triệu/tháng
1 năm trước
600 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 390 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 500 m2
8000 USD/tháng
1 năm trước
8000 USD/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 100 m2
26 Triệu/tháng
1 năm trước
26 Triệu/tháng
1 năm trước
100 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 120 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 100 m2
10 Triệu/tháng
1 năm trước
10 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 600 m2
70 Triệu/tháng
1 năm trước
70 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 800 m2
35 Triệu/tháng
1 năm trước
35 Triệu/tháng
1 năm trước
25 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 100 m2
25 Triệu/tháng
1 năm trước
25 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê nhà hàng, khách sạn Diện tích: 120 m2
45 Triệu/tháng
1 năm trước
45 Triệu/tháng
1 năm trước
Mới nhất