Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê mặt bằng kinh doanh

- Có 263 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê mặt bằng kinh doanh

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê mặt bằng kinh doanh

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 1200 m2
Thỏa thuận
5 tháng trước
Thỏa thuận
5 tháng trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 14 m2
23 Triệu/tháng
1 năm trước
23 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 313 m2
20 Triệu/tháng
1 năm trước
20 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 405 m2
20 Triệu/tháng
1 năm trước
20 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 380 m2
50 Triệu/tháng
1 năm trước
50 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 300 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 1000 m2
100 Triệu/tháng
1 năm trước
100 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 500 m2
56 Triệu/tháng
1 năm trước
56 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 95 m2
32 Triệu/tháng
1 năm trước
32 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 200 m2
17 Triệu/tháng
1 năm trước
17 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 42 m2
14 Triệu/tháng
1 năm trước
14 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 450 m2
23 Triệu/tháng
1 năm trước
23 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 40 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 120 m2
80 Triệu
1 năm trước
80 Triệu
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 70 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 400 m2
120 Triệu/tháng
1 năm trước
120 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 190 m2
170 Triệu/tháng
1 năm trước
170 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 300 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 180 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 90 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 800 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 60 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 65 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 60 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 170 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 200 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 45 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 100 m2
65 Triệu/tháng
1 năm trước
65 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 110 m2
110 Triệu/tháng
1 năm trước
110 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Diện tích: 240 m2
20 Triệu/tháng
1 năm trước
20 Triệu/tháng
1 năm trước
Mới nhất