Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê loại bất động sản khác

- Có 14 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê loại bất động sản khác

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê loại bất động sản khác

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 130 m2
5 Triệu/tháng
1 năm trước
5 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 30 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 1200 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 132 m2
17 Triệu/tháng
1 năm trước
17 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 112 m2
12,5 Triệu/tháng
1 năm trước
12,5 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 200 m2
25 USD/m2/tháng
1 năm trước
25 USD/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 96 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 96 m2
19 Triệu/tháng
1 năm trước
19 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 230 m2
370 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
370 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 800 m2
150 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
150 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 250 m2
160 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
160 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 100 m2
10 USD/tháng
1 năm trước
10 USD/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 800 m2
150 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
150 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê loại bất động sản khác Diện tích: 100 m2
11 USD/m2/tháng
1 năm trước
11 USD/m2/tháng
1 năm trước
Mới nhất