Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Cho thuê đất, xưởng, kho bãi

- Có 24 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Cho thuê đất, xưởng, kho bãi

. Bạn đang xem trang 1 của

Cho thuê đất, xưởng, kho bãi

Giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m2
4 tháng trước
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m2
1 năm trước
Giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m2
1 năm trước
Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m2
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 260 m2
3 Triệu/tháng
5 tháng trước
3 Triệu/tháng
5 tháng trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 5000 m2
40 Triệu/tháng
1 năm trước
40 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 5179 m2
90 Triệu/tháng
1 năm trước
90 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 500 m2
25 Triệu/tháng
1 năm trước
25 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 190 m2
10 Triệu/tháng
1 năm trước
10 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 280 m2
10 Triệu/tháng
1 năm trước
10 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 8 m2
1.4 Triệu/tháng
1 năm trước
1.4 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 500 m2
27 Triệu/tháng
1 năm trước
27 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 90 m2
1 Triệu/tháng
1 năm trước
1 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 4000 m2
50 Triệu/tháng
1 năm trước
50 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 2000 m2
65 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
65 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 120 m2
9000000 Triệu/tháng
1 năm trước
9000000 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 200 m2
7 Triệu/tháng
1 năm trước
7 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 175 m2
12 Triệu/tháng
1 năm trước
12 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 1000 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 2000 m2
40 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
40 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 300 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 300 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 300 m2
15 Triệu/tháng
1 năm trước
15 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 27800 m2
50 Triệu/tháng
1 năm trước
50 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 180 m2
20 Triệu/tháng
1 năm trước
20 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 63 m2
9000000 Triệu/tháng
1 năm trước
9000000 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 300 m2
6 Triệu/tháng
1 năm trước
6 Triệu/tháng
1 năm trước
Cho thuê đất, xưởng, kho bãi Diện tích: 500 m2
45 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
45 Nghìn/m2/tháng
1 năm trước
Mới nhất