Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Bán nhà mặt phố

- Có 2.050 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Bán nhà mặt phố

. Bạn đang xem trang 1 của

Bán nhà mặt phố

Giá: 12,5 Tỷ
Diện tích: 350 m2
9 tháng trước
Giá: 9,3 Tỷ
Diện tích: 204 m2
9 tháng trước
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 117 m2
11 tháng trước
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 74 m2
11 tháng trước
Giá: 3.669 Tỷ
Diện tích: 78 m2
1 năm trước
19.6 Tỷ
1 tháng trước
3,2 Tỷ
2 tháng trước
15 Tỷ
2 tháng trước
19 Tỷ
5 tháng trước
8.4 Tỷ
5 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 30 m2
2.1 Tỷ
6 tháng trước
2.1 Tỷ
6 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 54 m2
3.1 Tỷ
6 tháng trước
3.1 Tỷ
6 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 64 m2
3,37 Tỷ
7 tháng trước
3,37 Tỷ
7 tháng trước
18.5 Tỷ
8 tháng trước
9.8 Tỷ
8 tháng trước
8.1 Tỷ
8 tháng trước
150 Triệu/m2
8 tháng trước
13.6 Tỷ
8 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 73 m2
26 Triệu
9 tháng trước
26 Triệu
9 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 60 m2
26 Tỷ
10 tháng trước
26 Tỷ
10 tháng trước
3 Tỷ
11 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100 m2
3 Tỷ
11 tháng trước
3 Tỷ
11 tháng trước
32 Tỷ
11 tháng trước
240 Tỷ
11 tháng trước
30 Tỷ
11 tháng trước
50 Tỷ
11 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 52 m2
11,88 Tỷ
11 tháng trước
11,88 Tỷ
11 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125 m2
25 Tỷ
11 tháng trước
25 Tỷ
11 tháng trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 25 m2
4.5 Tỷ
1 năm trước
4.5 Tỷ
1 năm trước
4 Tỷ
1 năm trước
16.4 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 40 m2
5.2 Tỷ
1 năm trước
5.2 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 40 m2
5 Tỷ
1 năm trước
5 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 62 m2
10 Tỷ
1 năm trước
10 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà mặt phố Diện tích: 38 m2
2.2 Tỷ
1 năm trước
2.2 Tỷ
1 năm trước
Mới nhất