Thành viên
7.236
Tin đăng
39.398

Bán nhà kho, nhà xưởng

- Có 8 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Bán nhà kho, nhà xưởng

. Bạn đang xem trang 1 của

Bán nhà kho, nhà xưởng

Giá: 12,5 Tỷ
Diện tích: 350 m2
6 tháng trước
Giá: 9,3 Tỷ
Diện tích: 204 m2
6 tháng trước
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 117 m2
8 tháng trước
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 74 m2
8 tháng trước
Giá: 3.669 Tỷ
Diện tích: 78 m2
10 tháng trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 2028 m2
4,25 Tỷ
7 tháng trước
4,25 Tỷ
7 tháng trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 317 m2
1200 Triệu
1 năm trước
1200 Triệu
1 năm trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 136 m2
5,9 Tỷ
1 năm trước
5,9 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 210 m2
2,8 Tỷ
1 năm trước
2,8 Tỷ
1 năm trước
1,55 Tỷ
1 năm trước
3,19 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 320 m2
4,5 Tỷ
1 năm trước
4,5 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà kho, nhà xưởng Diện tích: 1000 m2
12 Tỷ
1 năm trước
12 Tỷ
1 năm trước
Mới nhất