Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Bán nhà hàng, khách sạn

- Có 218 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Bán nhà hàng, khách sạn

. Bạn đang xem trang 1 của

Bán nhà hàng, khách sạn

Giá: 12,5 Tỷ
Diện tích: 350 m2
9 tháng trước
Giá: 9,3 Tỷ
Diện tích: 204 m2
9 tháng trước
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 117 m2
11 tháng trước
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 74 m2
11 tháng trước
Giá: 3.669 Tỷ
Diện tích: 78 m2
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 165 m2
35 Tỷ
15 ngày trước
35 Tỷ
15 ngày trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 165 m2
35 Tỷ
15 ngày trước
35 Tỷ
15 ngày trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 165 m2
35 Tỷ
16 ngày trước
35 Tỷ
16 ngày trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 165 m2
35 Tỷ
22 ngày trước
35 Tỷ
22 ngày trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 165 m2
35 Tỷ
27 ngày trước
35 Tỷ
27 ngày trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 260 m2
23 Tỷ
1 năm trước
23 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 15 m2
190 Triệu
1 năm trước
190 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 750 m2
220 Tỷ
1 năm trước
220 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 465 m2
32 Tỷ
1 năm trước
32 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 140 m2
36 Tỷ
1 năm trước
36 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 85 m2
6200 Triệu
1 năm trước
6200 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 305 m2
23 Tỷ
1 năm trước
23 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 4000 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 198 m2
17500 Triệu
1 năm trước
17500 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 100 m2
5600 Triệu
1 năm trước
5600 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 198 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 323 m2
46,5 Tỷ
1 năm trước
46,5 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 198 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 208 m2
21 Tỷ
1 năm trước
21 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 489 m2
45 Tỷ
1 năm trước
45 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 90 m2
5900 Triệu
1 năm trước
5900 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 210 m2
23 Tỷ
1 năm trước
23 Tỷ
1 năm trước
7900 Triệu
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 489 m2
45 Tỷ
1 năm trước
45 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 260 m2
22 Tỷ
1 năm trước
22 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 150 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 115 m2
9500 Triệu
1 năm trước
9500 Triệu
1 năm trước
13,5 Tỷ
1 năm trước
Bán nhà hàng, khách sạn Diện tích: 218 m2
8300 Triệu
1 năm trước
8300 Triệu
1 năm trước
Mới nhất