Thành viên
7.244
Tin đăng
39.512

Bán đất làm dự án

- Có 43 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Bán đất làm dự án

. Bạn đang xem trang 1 của

Bán đất làm dự án

Giá: 12,5 Tỷ
Diện tích: 350 m2
9 tháng trước
Giá: 9,3 Tỷ
Diện tích: 204 m2
9 tháng trước
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 117 m2
11 tháng trước
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 74 m2
11 tháng trước
Giá: 3.669 Tỷ
Diện tích: 78 m2
1 năm trước
39 Triệu
1 năm trước
11,5 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 61229 m2
480 Tỷ
1 năm trước
480 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 86192 m2
300 Tỷ
1 năm trước
300 Tỷ
1 năm trước
4,2 Nghìn/m2
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 3118 m2
70 Nghìn/m2
1 năm trước
70 Nghìn/m2
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 2216 m2
800 Tỷ
1 năm trước
800 Tỷ
1 năm trước
15000 USD
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 190000 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 72000 m2
Thỏa thuận
1 năm trước
Thỏa thuận
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 6500 m2
2,5 Nghìn/m2
1 năm trước
2,5 Nghìn/m2
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 186 m2
3,3 Tỷ
1 năm trước
3,3 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 4074 m2
1380 Tỷ
1 năm trước
1380 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
17 Triệu
1 năm trước
17 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
17 Triệu
1 năm trước
17 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 100 m2
500 Triệu
1 năm trước
500 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 20000000 m2
4 Nghìn/m2
1 năm trước
4 Nghìn/m2
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
22 Triệu
1 năm trước
22 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 101 m2
2400 Triệu
1 năm trước
2400 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 58575 m2
20 Tỷ
1 năm trước
20 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 75000 m2
35 Tỷ
1 năm trước
35 Tỷ
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 3246 m2
6 Triệu
1 năm trước
6 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 110 m2
15 Triệu
1 năm trước
15 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
15 Triệu
1 năm trước
15 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
15 Triệu
1 năm trước
15 Triệu
1 năm trước
500 Triệu
1 năm trước
60 Triệu
1 năm trước
Bán đất làm dự án Diện tích: 90 m2
15 Triệu
1 năm trước
15 Triệu
1 năm trước
Mới nhất