Thành viên
7.236
Tin đăng
39.398

Bán đất

- Có 4.797 tin đăng còn hiệu lực trong mục

Bán đất

. Bạn đang xem trang 1 của

Bán đất

Giá: 12,5 Tỷ
Diện tích: 350 m2
6 tháng trước
Giá: 9,3 Tỷ
Diện tích: 204 m2
6 tháng trước
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 117 m2
8 tháng trước
Giá: 4,5 Tỷ
Diện tích: 74 m2
8 tháng trước
Giá: 3.669 Tỷ
Diện tích: 78 m2
10 tháng trước
663 Triệu
14 ngày trước
Bán đất Diện tích: 100 m2
15 Triệu/m2
14 ngày trước
15 Triệu/m2
14 ngày trước
21 Tỷ
16 ngày trước
8.8 Tỷ
1 tháng trước
Bán đất Diện tích: 500 m2
4.5 Triệu/m2
2 tháng trước
4.5 Triệu/m2
2 tháng trước
Bán đất Diện tích: 1854 m2
38 Triệu/m2
3 tháng trước
38 Triệu/m2
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 1020 m2
3.9 Triệu/m2
3 tháng trước
3.9 Triệu/m2
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 200 m2
6.5 Triệu
3 tháng trước
6.5 Triệu
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 350 m2
Thỏa thuận
3 tháng trước
Thỏa thuận
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 100 m2
400 Triệu
3 tháng trước
400 Triệu
3 tháng trước
28 Triệu
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 72 m2
2.4 Tỷ
3 tháng trước
2.4 Tỷ
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 100 m2
6 Triệu/m2
3 tháng trước
6 Triệu/m2
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 100 m2
660 Triệu
3 tháng trước
660 Triệu
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 100 m2
4 Triệu/m2
3 tháng trước
4 Triệu/m2
3 tháng trước
Bán đất Diện tích: 80 m2
1,4 Tỷ
4 tháng trước
1,4 Tỷ
4 tháng trước
1,3 Tỷ
4 tháng trước
Bán đất Diện tích: 276 m2
40 Triệu/m2
4 tháng trước
40 Triệu/m2
4 tháng trước
Bán đất Diện tích: 68 m2
1.5 Tỷ
5 tháng trước
1.5 Tỷ
5 tháng trước
Bán đất Diện tích: 816 m2
31 Tỷ
5 tháng trước
31 Tỷ
5 tháng trước
Bán đất Diện tích: 154 m2
11 Tỷ
5 tháng trước
11 Tỷ
5 tháng trước
2,4 Tỷ
5 tháng trước
3,8 Tỷ
6 tháng trước
3,59 Tỷ
6 tháng trước
3,35 Tỷ
6 tháng trước
28 Triệu/m2
6 tháng trước
26.5 Triệu/m2
6 tháng trước
40 Triệu/m2
6 tháng trước
26.5 Triệu/m2
6 tháng trước
630 Triệu
6 tháng trước
Mới nhất